Yenilenebilir Enerjiyle İlgili En Merak Edilenler, Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Geleceği

Dünyadaki enerjinin çoğunu, kömür, nükleer ve diğer yenilenemez enerji santrallerinden sağlıyoruz. Bu kaynaklardan enerji üretmek, küresel iklim değişikliğinin en önemli nedeni… Yenilenemez enerji kaynakları çevremizi, havamızı, toprağımızı, suyumuzu kirletiyor ve geleceğimizi risk altına sokuyor. Bu yüzden bugün yenilenemez enerji kaynaklarının alternatifi ve dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan yenilenebilir enerji hakkında sizi bilgilendireceğim. Yine uzun bir

Devamı… Yenilenebilir Enerjiyle İlgili En Merak Edilenler, Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Geleceği